PARK REGLEMENT – VILLAGE DE MONTMARSIS

Het vakantiehuis of Safaritent
Wij gaan er van uit dat u andermans eigendommen zult respecteren. Gebruik de goederen uitsluitend waarvoor ze bestemd zijn. Het meubilair niet verplaatsen en zeker niet buiten zetten, behoudens uiteraard de terrasmeubelen. Men wordt geacht het vakantiehuis goed te onderhouden en bezemschoon achter te laten.
Om schade te voorkomen verzoeken wij u voetballen en soortgelijke spelen rond het huis te vermijden. Het is niet toegestaan om door andermans tuinen of andere groenvoorzieningen te lopen. U dient uitsluitend gebruik te maken van de aangelegde wegen en paden.

Bij het (tijdelijk) verlaten van het vakantiehuis dienen ramen gesloten te worden en stoelkussens en parasol binnengehaald te worden. Het kan in deze streek onverwachts waaien en/of regenen. Geen lijnen spannen voor wasgoed en/of deze over de luiken/deuren hangen, deze dienen op het daarvoor bestemde rekje te worden gehangen.
Uiteraard dient het vakantiehuis afdoende te worden afgesloten.

Het is verboden in het vakantiehuis of Safaritent te roken

Hygiëne
U dient uw afval in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde containers bij de ingang van het park te deponeren. Buiten het park naast de ingang staat een glasbak. Hier kunt u uw glasafval deponeren.
U dient er voor te zorgen dat het nog niet in de container afgeleverde vuil in het bijzonder ’s nachts niet buiten gezet wordt.

Toiletten in de huizen en bij het zwembad
Ter voorkoming van verstoppingen in het rioleringssysteem dienen de toiletten uitsluitend gebruikt te worden waarvoor zij zijn bestemd en dus niet voor het deponeren van maandverband, tampons, luiers en dergelijke. Deze kunt u kwijt in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.

Zwembad
Voor gebruik van het zwembad bent u verplicht de daar aanwezige douche en voetenbak te gebruiken. Roken is niet toegestaan bij het zwembad.  Het meenemen en nuttigen van eten en drinken bij het zwembad is niet toegestaan. Dit heeft te maken met de strenge Franse wetgeving op dit gebied en uit hygiënisch oogpunt.  Ook het gebruik van luchtbedden en ballen is niet toegestaan.
Het is verboden om buiten de openingstijden (van 10.00 uur tot 20 uur) in of rondom het zwembad aanwezig te zijn.

Als ouder/begeleider dient u er op bedacht te zijn dat bij het zwembad geen toezicht aanwezig is. Voor het zonder toezicht (laten) verblijven van kinderen in of rondom het zwembad kan de beheerder dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Kinderen zonder zwemdiploma mogen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene en met zwemhulp-middelen het zwembad gebruiken.
Gelieve stoelen na gebruik weer op de juiste wijze terug te zetten en parasols in te klappen.

Tennisbaan
Deze mag alleen met het juiste schoeisel betreden worden. De tennisbaan is geopend van 8 uur tot 20 uur. Het gebruik van de tennisbaan gaat in overleg met andere spelers.

Rust op het park
U dient er voor te zorgen dat op geen enkel moment de rust in het park wordt verstoord. U dient de draagwijdte van geluidsapparatuur, televisietoestellen en muziekinstrumenten te beperken tot de grenzen van uw perceel.
Het is niet toegestaan om met meer mensen dan het toegestane aantal bedden in de woning te overnachten. Het is verboden tenten op te zetten op de privéterreinen en te overnachten buiten het vakantiehuis/ logdetent.

Overlast
Iedere overlast aan anderen in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Klachten dit betreffende gelieve u te melden bij de receptie. Het parkbeheer zal al het nodige doen om mogelijke overlast van tuinonderhoud en ander noodzakelijk onderhoud tot een minimum te beperken. De beheerder en/of diens eventuele plaatsvervanger hebben de bevoegdheid om ieder persoon, die voorgaande regels niet in acht neemt (waarbij inbegrepen regels zoals deze in het normale maatschappelijk verkeer worden gehanteerd) van het terrein te verwijderen.

Bezoekers
Bezoekers zijn verplicht zich bij aankomst en vertrek te melden bij de receptie. Bezoekers betalen indien gebruik wordt gemaakt van de algemene voorzieningen een tarief welke staat aangegeven bij de receptie. Het bezoekerstarief 7,50 € per persoon / per dag.
Zij dienen voor 23.00 uur het terrein te verlaten.

Huisdieren
Maximaal één huisdier, die aangelijnd dient te zijn. Als u gaat wandelen buiten het park wilt u dan een zakje gebruiken voor het afval van uw hond en mee terug nemen. U kunt dit zakje deponeren in de grijze afval container.

Opladen elektrische auto’s                                                                                                                                                                                                                                                                Het is verboden om uw elektrische auto op te laden vanuit uw vakantiehuis. Wilt u uw auto opladen neem dan daarover contact op met de receptie.

Aansprakelijkheid
De Beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, schade, kwetsing of ongeval tijdens en ten gevolge van het verblijf op het park. Tevens kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het onklaar of eventueel buiten werking raken van technische installaties of het uitvallen of sluiten van voorzieningen/faciliteiten op het park.

Vertrek
Gaarne alles afrekenen voor uw vertrek.
In het huis/Lodgetent: de koelkast leeg; laat geen eten en drinken achter in het huis, de vaatwasser leeg, de wasmachine/droger leeg, de vuilnis- en prullenbak leeg, de magnetron leeg/schoon. Gehuurd beddengoed/handdoeken a.u.b. op een stapel op de grond van de woonkamer.  A.u.b. Ramen sluiten! Parasol naar binnen!

De vertrektijd is conform reserveringscontract. Uw huis/Lodgetent dient om 10 uur leeg te zijn.

Indien het vakantiehuis niet conform dit Parkreglement wordt opgeleverd houden wij ons het recht voor 75 € extra schoonmaak kosten in rekening te brengen.