Village de Montmarsis

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy statement

Maison Vacances France en/of Village de Montmarsis gaan zorgvuldig om met op de site www.montmarsis.com of www.montmarsis.fr ingevoerde of achtergelaten persoonlijke gegevens. De gegevens gebruiken wij intern en geven deze niet aan derden. Wij houden ons aan de eisen Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens

Maison Vacances France en/of Village de Montmarsis gebruiken uw persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om uw reservering te verwerken en om u de door u aangevraagde informatie toe te sturen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het toezenden per post of e–mail van facturen, reisdocumenten, wijzigingen en informatie over het park, de huizen of uw reservering.

Extra informatie

Wij houden u graag regelmatig op de hoogte van ons park met nieuwsbrieven en andere interessante wetenswaardigheden. U kunt zich uitschrijven door ons een mailtje te sturen.

Demografie

Maison Vacances France en/of Village de Montmarsis kunnen via statistieken meten hoe haar site is gevonden. De zoekmachines laten geen contactgegevens achter, maar geven MVF marktinzicht.

Gebruik voor verbeteren en personaliseren site en diensten

De door u ingegeven en achtergelaten informatie kan door Maison Vacances France en/of Village de Montmarsis worden gebruikt om de site montmarsis.com en aanverwante dienstverlening te verbeteren.

Netiquette

Netiquette is een samenvoeging van netwerk en etiquette. Wij volgen de richtlijnen en gedragsregels voor het gebruik van internet.

Wijzigingen

Maison Vacances France en/of Village de Montmarsis behouden zich het recht voor om het privacy statement te wijzigen. De wijzigingen worden doorgevoerd op de website.

Privacy Policy

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zijn verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig voor een correcte werking van de website. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te wijzigen.

 

 

POWERED BY ESTATEFY.COM