Village de Montmarsis

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze zorg kunnen onjuistheden of onvolkomenheden niet volledig worden uitgesloten. Hieraan en aan het functioneren van deze website en het gebruik van de geboden informatie of het tijdelijk niet beschikbaar zijn ervan door bijvoorbeeld technische storingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Onnauwkeurigheden
Maison Vacances France en/of Village de Montmarsis zullen eventuele onnauwkeurigheden of onvolkomenheden zo snel mogelijk corrigeren. Indien dit van belang is voor een reeds gemaakte reservering, wordt de betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Maison Vacances France en/of Village de Montmarsis zijn niet aansprakelijk voor fouten of onvolkomenheden.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van SARL Maison Vacances France en SAS Village de Montmarsis zijn van toepassing op alle vakantiehuizen en andere (aanvullende) diensten die Maison Vacances France en/of Village de Montmarsis via deze website aanbiedt.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die mogelijk eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden. Maison Vacances France en/of Village de Montmarsis hebben hier geen zeggenschap over. Maison Vacances France en Village de Montmarsis zijn hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid ervan, noch voor het antwoord op de vraag of de door of via deze websites ter beschikking gestelde informatie legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar links kunnen worden opgenomen, maakt geen deel uit van de informatie die door Maison Vacances France en Village de Montmarsis ter beschikking wordt gesteld voor de reservering van een product van Maison Vacances France en Village de Montmarsis. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden gelinkt maakt dus geen deel uit van enige overeenkomst met Maison Vacances France of tussen klanten en Village de Montmarsis.

Bescherming van intellectueel eigendom
Deze website en de inhoud van deze website zijn het intellectuele eigendom van Maison Vacances France en Village de Montmarsis, reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Maison Vacances France en/of Village de Montmarsis.

Het gebruik van de naam en het merk Maison Vacances France (MVF) en Village de Montmarsis is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Maison Vacances France en Village de Montmarsis.

Informatie met betrekking tot locaties
De beschrijving en de foto's van de locatie, de huizen en de voorzieningen zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Ze zijn bedoeld om een idee te geven van de locatie met de accommodaties.

De informatie over de vakantiewoningen is zorgvuldig samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Onnauwkeurigheden en onvolledigheden kunnen helaas niet altijd volledig worden vermeden. Maison Vacances France en Village de Montmarsis wijzen daarom alle aansprakelijkheid af.

Helaas kunnen wij niet garanderen dat al deze faciliteiten te allen tijde open of beschikbaar zijn, tenzij Maison Vacances France of Village de Montmarsis een uitdrukkelijke garantie in die zin heeft gegeven. De juistheid van de vermelde prijzen van dergelijke faciliteiten kan niet worden gegarandeerd, tenzij de prijs deel uitmaakt van de reissom en/of Maison Vacances France of Village de Montmarsis een uitdrukkelijke garantie heeft gegeven.

Wijzigingen van de site en/of het aanbod
Maison Vacances France en Village de Montmarsis behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen op deze website en/of het assortiment.

POWERED BY ESTATEFY.COM